Co dělat pokud máte problém se sýřením mléka…

5.2. 2020 Veronika Lencová 3302x

1) Bylo mléko čerstvé a zahřáté na pokojovou teplotu?

Pokud mléko již začalo kysnout, mohou se v něm namnožit „špatné“ bakterie a zabránit startovací kultuře v správném růstu a zkysaní mléka. Stejně tak, pokud mléko není (ve více stádiích) správně zahřáté, bakterie nebudou růst nebo nebude fungovat syřidlo.

2) Byla startovací kultura čerstvá a aktivní? (podmáslí nebo jogurt)

Bakterie ve startovací kultuře musí být živé a v dobré kondici. Bakterie ve staré startovací kultuře mohou již být mrtvé. Pokud si nejste jistí kupte neprošlé podmáslí nebo živý bílý jogurt (kladu důraz na slovo živý).

3) Přidali jste správný podíl startéru do mléka?

Pokud jste přidali příliš málo, mléko nebude dostatečně kyselé na to, aby mohlo syřidlo fungovat. Pokud přidáte příliš mnoho, mléko se může srazit a vy se nikdy nedočkáte ostrého okraje při zkoušení sýřeniny. To často poznáte podle toho, že mléko bude trochu hustější. Mléko by správně mělo vypadat při přidání syřidla přesně tak, jak normální mléko. Nezapomeňte, že podmáslí obsahuje mezofilní bakterie, které dobře rostou při pokojové teplotě, zatímco jogurt obsahuje termofilní bakterie, které při pokojové teplotě rostou pomalu. Proto potřebujete pouze polovinu až třetinu podmáslí ve srovnání s jogurtem jako startér. (Víte-li s jistotou, že podmáslí je čerstvé a aktivní, může vám ke správnému okyselení stačit přidat jen 2 polévkové lžíce.)

4) Nechali jste zaočkované mléko po přidání startovací kultury odpočinout přes noc při pokojové teplotě?

Bakterie neporostou, když mléko není dostatečně teplé. Mělo by zůstat přes noc stát při teplotě kolem 20 stupňů, aby bakterie mohly růst a okyselit mléko kyselinou mléčnou. Dodržení této pokojové teploty je nutností.

5) Ohřáli jste správně druhý den ráno zaočkované a odstáté mléko před tím, než jste přidali syřidlo?

Protože syřidlo je enzym, funguje lépe při vyšších teplotách. Ve studeném mléce téměř nefunguje. Pokud však mléko ohřejete na příliš vysokou teplotu, sraženina bude moc tvrdá a ovlivní to kvalitu vašeho sýra.

6) Bylo syřidlo aktivní? Použili jste správné množství?

Syřidlo je enzym a po delší době se může zkazit. Nikdy jsem neměl problém se syřidlem v tabletách, které se nezkazí ani po roce nebo dvou, ale slyšela jsem, že tekutá syřidla svou funkčnost někdy ztrácí. Slabé syřidlo nebo jeho nedostatečné množství způsobí to, že je třeba delší doby potřebné k dokonalému vysrážení sýřeniny, pokud se to vůbec kdy podaří. Přidáte-li příliš mnoho syřidla, prý může sýřenina mít hořkou chuť, ale já takovou zkušenost nemám.

7) Nechali jste naočkované mléko po přidání syřidla nerušeně odstát? (Toto je klíčové pro dosažení ostrého okraje při zkoušce sýření).

Pokud vyrušíte již naočkované mléko, třebaže jen trošku, nikdy se nevytvoří pevná sýřenina nutná pro získání ostrého okraje. Po přidání syřidla udělejte vše pro to, abyste nádobu umístili někam, kde ji nikdo nebude rušit.

8) Byli jste dost trpěliví při čekání na ostrý okraj sýřeniny? (Opakujeme, NERUŠIT!)

Po uplynutí určeného času (30 min až 2 hod) jemně zvedněte víko a pomalu ponořte prst do mléka. Je-li ještě tekuté, opatrně přikryjte nádobu víkem a zkuste to znovu za zhruba za hodinu. Je-li nyní mléko trochu hustší, nechte jej stát bez rušení ještě půl hodiny.

Pokud jste postupovali podle tohoto návodu, můžete očekávat vytvoření ostrého okraje sýřeniny maximálně za 2 až 3 hodiny.

 

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie