Hlavatce 37, Hlavatce | +420 732 682 544 | lencova.veronika@seznam.cz

Město Písek

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. V Písku se nachází nejstarší dochovaný český most ze 13. století, hrad, Kostel Narození Panny Marie, který je dominantou města a je na něm umístěna hodinová věž, a částečně zachované hradby zbořené během průmyslové revoluce.