Hlavatce 37, Hlavatce | +420 732 682 544 | lencova.veronika@seznam.cz

Město Netolice

Jedno z našich nejstarších měst. Obyvatelé patřili k prvním slovanským kmenům usídleným v Čechách. Nachází se zde dva kostely a muzeum v bývalém rožmberském domě. Další zajímavostí je archeopark a část historického opevnění s věží. Další podrobnosti na http://www.netolice.cz/