Hlavatce 37, Hlavatce | +420 732 682 544 | lencova.veronika@seznam.cz

Vesnice Lomec

Lomec je malá vesnice. Je zde evidováno 35 adres. Trvale zde žije 37 obyvatel. Největším lákadlem je barokní kostelík z roku 1704 – prvořadé poutní místo. Kostel Panny Marie byl vystaven jako poděkování za úspěšné vyváznutí ze silné bouře při plavbě Karla Buqoye z Itálie do Španělska. V kostele je umístěna dubová soška Matky Boží, ke které se při plavbě hrabě Buqoy modlil. Oltář kostela je napodobením oltáře petrského chrámu v Římě. Vedle kostela je fara v bývalém loveckém zámečku, meditační zahrada a nedaleko Slovanské pohřebiště. Další podrobnosti na http://www.lomec.cz/