Hlavatce 37, Hlavatce | +420 732 682 544 | lencova.veronika@seznam.cz

České Budějovice

Historický střed je městskou památkovou rezervací. Město založeno králem Přemyslem Otakarem II. roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy, vlastní náměstí čtvercového půdorysu s historickými domy a loubím, s barokní Samsonovou kašnou a rozložitou barokní radnicí se zvonkohrou, katedrálu sv. Mikuláše a renesanční Černou věž.